• Brumo
    • Priemyselná 12a, Piešťany, Slove...
    Veľkosť: stredný (do 25kg)
    Vek: 10 a viac
    Mesto / Obec: Útulok Piešťany