• Zemplínska labka
  • Pomôžte nám pomáhať, bez vašej pomoci to nezvládneme. ♥ finančne: IBAN: SK45 7500 0000 0040 2131 7275 ♥ krmivo, granule (Eminent, Brit a ďalšie krmivo aspoň strednej triedy) a konzervy ♥ adopcia a dočasná opatera ♥ deky, plachty, koberce ♥ obojky, vodítka
  • 0918 566 359
  • Napíšte nám