• ÚTULOK UVP KOŠICE
  • OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (UVP)vzniklo v r.2001. OZ UVP prevádzkuje Košický útulok UVP pre opustené zvieratá, organizuje pravidelné výcviky v Košiciach v parku Anička, canisterapiu, osvetové besedy na školách, kynologicko-športové a zábavné podujatia pre verejnosť. OZ UVP zároveň pomáha s kastráciami vonkajších mačiek, psov v sociálne slabých rodinách a tiež bezdomovcom a ich zvieratkám. Zvieratká v útulku UVP sú zbavené vonkajších i vnútorných parazitov, kompletne vakcínované, čipované a kastrované. Každé z nich má v našom útulku rovnakú šancu na pomoc, aj keď mnohé z nich musia podstúpiť nákladné operácie, alebo kôli zdravotným problémom musia byť na špeciálnych granuliach, ktoré nie sú práve najlacnejšie. Prevádzkovanie útulku je nielen finančne náročné, ale aj priamo práca v útulku je náročná po fyzickej i psychickej stránke. Preto uvítame akúkoľvek pomoc, finančnú či pomoc dobrovoľníkov (venčenie psíkov v útulku, pomoc s rezaním palivového dreva, kosením, opravami búd a pod., pomoc s grafikou, webom, s roznosom propagačných letákov UVP, pri organizovaní podujatí pre verejnosť, pomoc s kontrolami adoptovaných zvierat a pod.)
  • 0907 441 447
  • Napíšte nám
  • http://www.uvp.sk