• OZ Trenčianske Labky
  • Naše združené LABKY sú vlastne len výsledkom niekoľkoročnej práce nás- členov OZ v záchrane zvierat. Nie sme dotovaní štátom ani mestom Trenčín, fungujeme len na báze dočasných opatier financovaných z dobrovoľných príspevkov. Nemáme nič spoločné s mestskou karanténnou stanicou v Trenčíne. Naša pomoc nie je limitovaná hranicami mesta či predsudkami. Zvieratá pod našim OZ nemajú žiadnu lehotu, po ktorej by im hrozila injekcia. V starostlivosti u nás nájdete najmä labky v najväčšej núdzi- odobrané zo zlých podmienok, opustené, týrané, zúbožené, choré,... Prioritným cieľom je nájsť ten najlepší možný domov pre čo najväčší počet z nich.
  • 0904 960 192
  • Napíšte nám